Stovyklos

Vištytis 2008

2008 m. rugpjūčio 4 – 6 d. prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios vyko krikščioniška vaikų vasaros stovykla „Vištytis 2008“. Į ją susirinko 28 stovyklautojai nuo 5 iki 15 metų amžiaus iš Vištyčio, Virbalio ir Marijampolės parapijų. Biblijos studijų, giedojimo, dramos bei kūrybinių užsiėmimų metu vaikai su keturiais stovyklos vadovais skaitė ir apmąstė, bandė nupiešti ar kitaip pavaizduoti, kurti ir suvaidinti, kas mums ir kitiems yra malda, kaip su malda arba be jos mes gyvename.

2008 stovykla

Pirmą dieną, įsirengus stovyklą ir pasistačius palapines, buvo ruošiamasi atidarymo pamaldoms. Vaikai, susiskirstę grupėmis, ruošė prisistatymus. Pavalgius pietus vyko stovyklos atidarymo pamaldos, o po jų vieni vaidinimu, kiti eilėmis prisistatė, kas tokie ir iš kur atvykę. Laiku buvo suspėta išsimaudyti Vištyčio ežere, nes, prasidėjus kūrybinio būrelio veiklai, ėmė artėti tamsūs debesys. Smarkus lietus su stipriu vėju tarsi balsas iš dangaus, visus ir su visais daiktais sukvietė po bažnyčios stogu, lyg nurodydamas, kad geriausia vieta maldai yra bažnyčia. Tačiau nekokybiškos ir suskilusios bažnyčios čerpės praleido lietų „kiaurai“, tad, panašiai kaip gyvenime, be maldos pasijutom nesaugūs, neatradom tos visiškos ramybės ir džiaugsmo. Tiesa, vaikai džiaugsmą atrado kituose dalykuose, juk miegoti po vienos „palapinės stogu“, bažnyčioje ir ilgai bendrauti su draugais – tikra laimė. Prieš miegą pažiūrėjus filmą ir užbaigus dieną su malda bei giesme po ilgų „derybų“ sugulėm poilsiui.

Naujas rytas suteikė daug vilčių. Po ryto maldos pusryčiai jau valgomi lauke. Saulė greitai džiovino palapines. Trumpam buvo galima pažaisti tinklinį ir futbolą, o tai galutinai padėjo išsibudinti ir „sukratyti“ pusryčius. Tuomet jau įmanoma užsiimti ir rimtesniais dalykais: paskaityti Bibliją, toliau kurti bei tobulinti savo vaidmenis, mokytis giedoti. Bet ir vėl lietus. Šį kartą visai laiku, juk kurti ir užrašyti maldas kuo puikiausiai tiko bažnyčios suolai. Iš vaikų sukurtų maldelių buvo sudaryta knyga, kiekvieno kūrėjo gražiai iliustruota. Tiesa, lietus po bažnyčios stogu tądien atvijo ir iš Lenkijos per Lietuvą keliaujančius dviratininkus. Jiems teko prisijungti prie stovyklautojų būrio ir drauge su malda bei giesme užbaigti dieną bei miegoti po bažnyčios stogu.

Ryte, po ryto maldos ir pusryčių, išlydėję lenkų turistus, mes toliau tęsėme būrelių veiklą, kurių pabaiga ir tam tikra ataskaita – stovyklos uždarymo pamaldos, į kurias atvyko tėvai bei artimieji. Kunigas Vaidas Klesevičius ragino nepamiršti maldos ir prašė vaikų savo maldose prisiminti stovyklos draugus bei vadovus. Vaikai parodė dramos būrelio metu (vadovė Valė Klesevičienė) sukurtus trumpus vaidinimus apie maldą. Pamaldų metu apie maldą skambėjo ir giesmės. Jas vaikus išmokė vadovė Irma Žebertavičiūtė. Kiekvienam kaip prisiminimas apie stovyklą buvo įteikta jo paties sukurta maldos knygelė. Po pamaldų tėveliai bei artimieji apžiūrėjo maldos tema vaikų sukurtus koliažus iš gamtinės medžiagos, piešinius, varpų vėrinius. Visa tai padaryti vaikus pamokino vadovė Audronė Šlyterienė.

             Ši stovykla ir vėl įvyko tik rėmėjų pagalba. Šiais metais jais buvo Ziono (JAV) ir Lesja (Norvegija) parapijos, Arthur Huck (Vokietija) bei patys stovyklautojai. Nuoširdžiai dėkojame visiems stovyklos rėmėjams ir vadovams.

Stovyklos nuotraukos http://good-times.webshots.com/album/565645864vbjQWZ

 Dievo namiškiai (2007)

Liepos 22-24 d. prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios vyko jau šeštoji krikščioniška vaikų ir jaunimo stovykla. Stovyklos tema pasirinkta septinto sekmadienio po Šv.Trejybės (tą dieną ir prasidėjo stovykla) Biblijos eilutė: „Jūs nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai“ (Ef.2,19). Dievo namiškiai, kas jie tokie, buvo vieni iš pagrindinių klausimų, į kuriuos atsakymo ieškota stovyklos metu vykusiais užsiėmimais.

             Į stovyklą susirinko 33 stovyklautojai nuo 4 iki 16 metų amžiaus iš Vištyčio, Virbalio ir Marijampolės parapijų. Didžiausią dalį stovyklautojų sudarė vietiniai – Vištyčio miestelio ir aplinkinių kaimų vaikai, dalis vaikų buvo iš daugiavaikių ir socialiai remtinų šeimų. Tačiau nei amžiaus, nei kitokie skirtumai nebuvo stovyklos pamatu, nes pamatas – Dievo žodis, kuris visus sujungė į vieną Dievo namiškių šeimą.

 

2007stovykla

 

Visų pirmiausia teko įsirengti stovyklą, statyti savo ir draugų palapines bei pasiruošti atidarymo pamaldoms, t.y. išmokti bent keletą giesmių. Vakare stovyklos atidarymo pamaldose dalyvavo ir Vištyčio parapijos nariai.

             Rytojaus dieną talkinant vyresniosioms merginoms pačioje stovykloje buvo suruošti pusryčiai. Tačiau ne jie buvo pirmoje vietoje, o ryto pamaldos bažnyčioje, kur buvo giedamos giesmės, vaikų skaitomas Dievo žodis, meldžiamasi M.Liuterio ryto malda ir su Dievo palaiminimu pradedama nauja diena. O vėliau po pusryčių vyko Biblijos pamokėlės, vedamos kunigo V.Klesevičiaus. Pamokėlių metu viena iš pagalbinių priemonių buvo naudojama Biblijos draugijos išleista kompaktinė plokštelė „Žaisk ir pažink Bibliją!“.

             Kitas iš užsiėmimų, vykusių stovyklos metu, buvo meninio ugdymo būrelis, kuriam vadovavo A.Šlyterienė. Jo metu vaikai darėsi kaukes ir dekoracijas vaidinimui, iš karoliukų vėrė apyrankes, pakabukus ir karolius. Kitą dieną šio užsiėmimo metu vaikai dirbo su moliu, iš kurio daugiausia kūrė Nojaus istorijos herojus ar tai, kas, vaikų nuomone, yra „Dievo namiškiai“.

             Stovyklos metu su vaikais dirbo ir Virbalio parapijos choro vadovė bei vargonininkė I.Žebertavičiūtė. Ji vaikus mokino giesmių, kurios buvo giedamos per pamaldas ir stovyklos uždarymo programos metu.

             Svarbus ir daug laiko pareikalavęs užsiėmimas, vykęs stovyklos metu, buvo dramos būrelis, kuriam vadovavo V.Klesevičienė. Jo metu per dvi dienas baigiamajai programai vaikai paruošė Nojaus istoriją. Nojaus gyvenimo istorija, jo tikėjimas, pasitikėjimas Dievo žodžiu ir Dievo išgelbėjimas tapo vienu pagrindinių atsakymų, koks yra, turėtų būti Dievo namiškis, kas jo laukia.

             Stovyklos metu vyko ne tik rimti ir labai rimti užsiėmimai. Patys vaikai mokino vieni kitus įvairių žaidimų, sudarinėjo komandas ir žaidė futbolą, tinklinį, o taip pat visi drauge su vadovais maudėsi ir Vištyčio ežere. 

             Už tai, kad ši stovykla įvyko, dėkojame Dievui, kuris mus pašaukė gyventi Dievo namiškių gyvenimą, o taip pat didžiausiems ir pastoviems rėmėjams kun.V.Aušrai ir Ziono parapijai bei Arthur Huck (prieš karą buvusiam Vištyčio parapijiečiui, o dabar gyvenančiam Vokietijoje)  ir Alundos parapijai (Švedija) bei patiems stovyklautojams už aukas.

              Nuotraukos

Vištytis 2006

Šių metų liepos 31 – rugpjūčio 3 dienomis prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios buvo organizuota penktoji krikščioniška vaikų ir jaunimo stovykla „Vištytis 2006“. Į ją susirinko 32 stovyklautojai: 3 – 17 metų amžiaus vaikai bei keletas jų tėvelių. Šių metų stovyklos tema – Dievo žodžiai: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt.10,7.

 

2006 stovykla

 

Stovykla prasidėjo stovyklavietės įrengimu. Šiais metais reikėjo pastatyti ne tik savąsias palapines, bet ir bendrą didžiąją palapinę, dovanų gautą iš Vokietijos. Pirmąjį vakarą Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko stovyklos atidarymo pamaldos, į kurias susirinko taip pat ir vietiniai parapijiečiai. Pamaldose buvo giedamos stovyklai paruoštos giesmės, vaikai skaitė Dievo žodžius. Pamaldose buvo meldžiamasi, kad Dievas laimintų  stovyklą ir joje praleistą laiką, kurio metu bus apmąstoma Dievo karalystė, o jos skelbėjais savame gyvenime esame pašaukti būti visi krikščionys: tiek vaikai, tiek ir suaugusieji.

Kiekvieną rytą bažnyčios varpas stovyklautojus surinkdavo į rytines pamaldėles, pravedamas kunigo Vaido Klesevičiaus. Po jų vaikai nekantriai laukdavo čia pat stovykloje mamų ruošiamų sumuštinių, arbatos ar kakavos. Po nedidelės pertraukos darkart būdavo renkamasi bažnyčioje Biblijos studijoms. Jų metu buvo kalbama, kokia yra Dievo karalystė, kurią mes turėtume skelbti, kas apie ją yra parašyta Dievo Žodyje.

Biblijos valandas pakeisdavo Valės Klesevičienės praktiniai užsiėmimai, kuriuose buvo mokoma vaidinti, buvo statomas spektaklis pagal palyginimus apie Dievo karalystę. Po vaidinimų Dievo karalystė buvo kuriama iš pačių įvairiausių gamtoje surinktų medžiagų, plastelino ar tiesiog spalvų ant popieriaus. Šiam būreliui vadovavo keramikė Audronė Šlyterienė. Dar vėliau vaikai mokydavosi giedoti giesmes padedant vargonininkei Irmai Žebertavičiūtei.

Pietūs ir vakarienė stovyklautojų laukdavo miestelio kavinėje. Sugrįžę vaikai žaisdavo įvairiausius žaidimus, maudydavosi Vištyčio ežere. Jau tradiciškai buvo aplankytas netoliese esantis Pavištyčio piliakalnis, ant kurio buvo sugiedotos giesmės ir grožėtasi nuostabia Dievo kūrinija.

Dveji vakarai buvo paskirti peržiūrai dviejų valandų filmo „Jėzus“, sukurto pagal Luko evangeliją. Diena buvo užbaigiama vakarinėmis pamaldėlėmis. Laikas prabėgo greitai ir nepastebimai. Ir vėl drauge su parapijiečiais buvo susirinkta jau stovyklos uždarymo pamaldoms. Jų metu vietoje pamokslo buvo suvaidinti 3 vaikų  spektakliai apie Dievo karalystę: beširdį tarną pagal Mt.18,23-35, dešimt mergaičių pagal Mt.25,1-13. ir dešimt talentų pagal Mt.25,14-30. Po pamaldų visi drauge dar pasidžiaugėme sukurtais vaikų darbeliais. Deja, palapines ir vėl teko išardyti, susikrauti daiktus, sutvarkyti aplinką ir namo skelbti Dievo karalystės. 

Ačiū Dievui, ši stovykla buvo tikrai nuostabi, o už ją nuoširdžiai dėkojame didžiausiam mūsų rėmėjui Ziono evangelikų liuteronų parapijai ir patiems stovyklautojams už jų aukas. Taip pat nuoširdžiai dėkojame ir už dovanų gautą palapinę iš ponios Silke Kullmann bei projektorių iš pono Rolf Kramer. Visa tai mums atvežė seseriškos parapijos nariai iš Bergisch Gladbach (Vokietija).

Stovyklos vadovai

Nuotraukos: http://good-times.webshots.com/album/554538835gvyPDc

 

Vištytis 2005

Ne pirma vasara, kai prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios išsirikiuoja palapinės. Šiemet stovykla “Vištytis 2005” vyko rugpjūčio 7-9 d.  ir  tai jau ketvirtoji tokio pobūdžio krikščioniška stovykla (dalyvių skaičius-15).

 

2005 stovykla

 

Pirmąją dieną buvo įrengiama stovyklavietė, tvarkoma aplinka, statomos palapinės, pasiskirstoma pareigomis, aptarta dienotvarkė. Vakare vyko stovyklos atidarymo pamaldos, kuriose dalyvavo ir kiti bendruomenės nariai, svečiai.

Kitomis dienomis vyko Biblijos studijos tema – šventykla, bažnyčia. Buvo kalbėta, kokia bažnyčia buvo amžių eigoje, kaip mes ją suprantame šiandien. Vaikai piešė savo įsivaizduojamas bažnyčias ir šventyklas, karpė ir klijavo. Žaidimų metu pasiskirstę grupėmis bandė pastatyti įsivaizduojamą bažnyčią iš savęs pačių kaip vieno kūno sąnarių.

Be Biblijos studijų kievieną dieną vyko rytinės ir vakarinės pamaldos, giedojimo, dramos būrelis (jo metu buvo ruošiama programa mokinių palydėjimo į mokyklas pamaldoms), sportinės varžybos ir maudynės.

Stovyklos metu buvo organizuota pažintinė ekskursija po žymias Vištyčio apylinkes, aplankėme piliakalnius, šaltinį. Kelionė į piliakalnį, buvimas kartu, kartu giedojimas, grožėjimasis nuostabia Dievo kūrinija ir suvokimas, kad Dievas yra visur su savo gyva, keliaujančia bažnyčia, kurios dalimi mes esame, buvo taipogi šios stovyklos programos dalimi.

Tiesa, išankstinės sinoptikų prognozės nežadėjo nieko gero, todėl vaikų tėvai nuogąstavo, ką veiksite tokiu oru, bet veikti išties buvo ką ir norėjos dar ir daugiau, juolab, kad oras pirmomis dienomis buvo nuostabus. Tačiau galiausiai sinoptikų prognozės išsipildė ir naktį iš rugpjūčio 8 į 9 ir visą kitą dieną lietus nesiruošė nei trumpam sustoti. Teko patirti, ką reiškia: “Pylė kaip iš kibiro”. Tad šiais metais prastas oras, be to ir datos pasikeitimas tikriausiai lėmė tai, kad stovykla nebuvo gausi kaip tikėtasi. Tačiau ir pirmą kartą atvykusieji, nors ir kiaurai permirkę, pageidavo, kad tokios stovyklos būtų.

Šiais metais patyrėme didelę pagalbą, kai drauge su savo vaiku į stovyklą atvyko ir mama, kuri prisiimė atsakomybę ir dėl kitų vaikų, kurių mamos negalėjo išsiprašyti iš savo darbų.

Už įvykusią stovyklą labiausiai esame dėkingi mūsų rėmėjams. Išeivijos bažnyčios Ziono liuteronų parapija šiais metais organizavusi Betanijos kapuose Kapinių šventę jos metu surinktas aukas paskyrė Lietuvoje vykstančioms liuteronų jaunimo stovykloms. Dėkojame visiems, padėjusiems surengti stovyklą. 

            

Vištytis 2004

Greta Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios liepos 12-15 dienomis vyko krikščioniška vaikų ir jaunimo stovykla “Vištytis 2004”. Šioje stovykloje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Vištyčio, Kybartų, Marijampolės ir Kauno miestų. Tiesa, dalyvių skaičiumi ši stovykla nebuvo gausi, kadangi susirinko 20 asmenų grupė, tačiau tai turėjo savų privalumų: pavyko būti viena didele, darnia šeima ir daug daugiau išmokti. (Keleta asmenų iš Kėdainių apie savo neatvykimą informavo jau stovyklai prasidėjus, keli vietiniai neatvyko dėl ligų. Virbalio jaunimas nusprendė organizuotis savo atskirą stovyklą, nes mokymasis krikščioniškų tiesų bei kiti stovyklos būreliai jiems pasirodė nesuderinami su jų poilsio stovyklos samprata. )

 

2004 stovykla

 

Kiekviena diena stovykloje prasidėdavo trumpomis pamaldomis. Po pamaldų čia pat stovykloje pusryčius paruošdavo kelios mamos, kurios taip pat mielai dalyvavo ir būrelių veikloje bei pastebėjo, kad  žinios, kurios perteikiamos vaikams stovyklos metu, yra taip pat reikalingos ir tėvams. Galbūt kitais metais organizuojant panašią stovyklą ir atsižvelgiant į tėvų pageidavimus turėsime organizuoti bendrą vaikų ir tėvų stovyklą. Pietūs ir vakarienė dėka mūsų rėmėjų, stovyklautojams buvo užsakyta ir gaminta Vištyčio miestelio valgykloje. Daugumai patikdavo po pietų ir vakarienės sugrįžti nuostabia Vištyčio ežero pakrante.

Biblijos būreliuose buvo artimiau susipažinta su Biblijos knygomis, su Biblijos originalo kalba, kuria buvo bandyta užrašyti net savus vardus. Taip pat buvo  kalbama ir mokomasi Biblijos santraukos – Katekizmo. Bandyta skaityti ir Mažvydo laikų kalbą. Stovykloje vyko ir giedojimo būrelis, kurio metu buvo išmokta naujų giesmių.

Daug laiko pareikalavo dramos būrelis. Buvo paruoštas vaidinimas apie mokslo svarbą.

Ši stovykla išsiskyrė iš kitų dėl jos metu suorganizuotų turistinių žygių į Vištyčio ir Pavištyčio piliakalnius, kurių viršūnėse pasigrožėta ne vien nuostabia gamta, bet ir giesme padėkota Viešpačiui Kūrėjui.

Tarpus tarp rimtų užsiėmimų užpildė sportas, maudymasis bei žaidimai.

Kiekvienas vakaras baigdavosi susikaupimu – vakaro pamaldomis bažnyčioje.

Bendromis pamaldomis, naujomis giesmėmis ir spektakliu mūsų keturių dienų stovyklą užbaigėme kartu su Vištyčio parapijiečiais.

Už šiais metais įvykusią stovyklą esame dėkingi Išeivijos bažnyčios nariams surinkusiems aukas Išeivijos šokių šventei skirtų evangeliškų pamaldų ir kapinių šventės pamaldų metu. Dėkojame visiems, padėjusiems surengti stovyklą. 

Vištytis 2003m.

Šią 2003 metų vasarą, kaip ir praėjusią, buvo organizuota jaunimo stovykla prie Vištyčio liuteronų bažnyčios. Stovykloje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš trijų parapijų: Vištyčio, Virbalio ir Marijampolės. Gausiausia grupė atvyko iš Virbalio parapijos.Drauge su vadovais stovyklautojų buvo 39. Stovykla vyko liepos 31 d. – rugpjūčio 3 d. Amžiaus grupė buvo pakankamai įvairi: nuo 8 iki 20 metų.

 

2003 stovykla

 

Diena stovykloje prasidėdavo trumpomis pamaldomis. Be valgymo, sporto, maudymosi vyko keletas būrelių. Biblijos būreliuose buvo kalbėta maldos ir tikėjimo temomis. Piešimo ir rankdarbių būrelio metu paruošti darbai ir kompozicijos papuošė Vištyčio bažnyčią. Daugiausiai ruošimosi laiko pareikalavo giedojimo būrelis, nes visuotinis stovyklos choras koncertavo Vištyčio bendruomenei šeštadienį ir sekmadienį. Stovykloje vykusius koncertus papuošė ir vaikų skaitomas Dievo žodis – tai dramos būrelio, vykusio stovyklos metu, darbo vaisiai. Dalį koncerto programos, paruoštos stovyklos metu, Virbalio choras, pasibaigus stovyklai, pirmadienį atliko ir Marijampolės liuteronų bažnyčioje po “K+H Angels” vaikų choro iš Vokietijos pasirodymo. Kiekvienas vakaras baigdavosi vakaro pamaldomis bažnyčioje.   Sekmadienį bendromis pamaldomis, koncertu ir paroda Vištyčio liuteronų bažnyčioje stovykla baigėsi.

Stovykla nebūtų įvykusi be rėmėjų pagalbos. Šiais metais jais buvo seimo narys A.Butkevičius, skyręs 450 lt stovyklos maitinimui, Virbalio miesto seniūnas skyrė autobusą nuvykti ir parvykti Virbalio parapijos vaikams. Kapų švenčių metu surinktų aukų dalį (450 lt) Vištyčio stovyklai paskyrė Ziono ir Tėviškės parapijiečiai. Įskaitant ir visą stovyklos organizacinį darbą,vieno vaiko išlaikymui buvo skirta 23 lt. Dėkojame visiems, padėjusiems surengti stovyklą. 

Vištytis 2002m.

2002 m. liepos 18 – 21 dienomis buvo organizuota pirmoji savo pačių jėgomis stovykla prie Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios.

 

2002 stovykla

%d bloggers like this: