Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | rugsėjo 24, 2011

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Marijampolėje

Reklama
Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | rugpjūčio 14, 2011

Trečioji krikščioniška šeimų stovykla Vištytyje

“Viktorijos” stovyklavietėje Vištytyje rugpjūčio 12-14 d. įvyko jau trečioji krikščioniška šeimų stovykla. Į ją suvažiavo 17 šeimų arba 49 dalyviai.

Rytais ir vakarais šeimos rinkosi kartu giedoti, melstis ir apmąstyti Dievo žodį. Kartu šeimos rinkosi ir į užsiėmimus. Vienas iš tokių užsiėmimų, būrelių buvo meno studija, kurioje kiekvienas rinkosi jau pagal savo interesus bei galimybes: kas mokėsi pinti juostas, kas nerti karoliukus, o kas piešti.Tai buvo tik vienas iš būrelių, nes laikas buvo paskirtas taip pat ir mokytis giedoti bei dramai, tačiau pastarasis būrelis šįkart sudomino vos kelis t.y. tuos aktyviausius, nuolatinius dalyvius.Laikas paskirtas laisvalaikiui buvo išnaudotas įvairiai, nes vieni toliau tęsė pradėtus ir neužbaigtus pynimo ar kitokius darbelius, o kiti tiesiog džiaugėsi laisva valandėle. Stovykloje įvyko ir keletas draugiškų sportinių rungčių, kuriose kiekvienas stengėsi pasirodyti kuo geriau. Sportui, atrodo, taip pat pritrūko laiko, nes išmušus šeštai valandai, kuomet jau reikia rinktis vakarieniauti, vienbalsiai sutariama, kad reikia išsiaiškinti nugalėtojus kvadrato žaidime, o tam reikia dar vieno papildomo žaidimo. Vieną iš vakarų po vakarinių pamaldų laiko ištvermingiausi pasiliko salėje žiūrėti naujai pasirodžiusio dokumentinių filmų ciklo “Biblijos kraštas”. Bendru sutarimu buvo pasirinktas dokumentinis filmas “Naujojo Testamento: Evangelijos”.

Stovykla buvo užbaigta bendromis pamaldomis Vištyčio liuteronų bažnyčioje. Pamaldų metu buvo giedamos stovykloje išmoktos giesmės. Į pamaldų liturgiją dramos entuziastų buvo įterpta ir trumpas vaidinimas iš B.Ferrero knygos “Pasakojimai ir palyginimai”.Priėmus Šv.Vakarienės sakramentą ir Viešpaties palaiminimą viltingai žvelgiame jau į kitus metus, nes tikim, kad su Viešpaties laiminimu galim susitikti ir ketvirtą kartą panašioje stovykloje.

Ši trečioji stovykla įvyko ne vien tik su mūsų noru, pastangomis, nedideliu indėliu, bet su ypatinga Prisikėlimo liuteronų parapijos (JAV, Niujorko valstija)  bei  seseriškos Refrath (Vokietija) parapijos pagalba aukomis. Esame labai dėkingi šiems mūsų rėmėjams.

Stovyklos nuotraukos

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | gegužės 7, 2011

Vištytyje skambėjo Giesmių giesmelė

Vištytyje skambėjo Giesmių giesmelė

            Pirmąjį gegužės šeštadienį, Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko tradicinis jaunųjų giesmininkų renginys „Giesmių giesmelė“.

Šventės dalyviai prie Vištyčio liuteronų bažnyčios

Nuo 1990 metų Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuojama sakralinės muzikos šventė kasmet sutraukia gausų būrį įvairaus amžiaus mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių vokalinių kolektyvų bei solistų. Kiekvienais metais festivalis organizuojamas vis kitoje evangelikų liuteronų parapijoje, o Vilkaviškio rajone jis surengtas pirmąjį kartą.

Šiemet į šventę pasiryžo atvykti trylika kolektyvų iš įvairių Lietuvos vietovių. Po du ansamblius atstovavo Kretingai bei Biržams, po vieną –  Klaipėdos, Vilniaus, Jurbarko, Priekulės, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio, Lietuvninkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ bei bendrai Plikių ir Dovilų parapijoms. Iš Vilkaviškio rajono šventėje dalyvavo du evangelikų liuteronų parapijos ansambliai: Virbalio jaunimo, vadovaujamas Indrės Barišauskaitės, bei bendras Marijampolės ir Vištyčio vaikų ir jaunimo, vadovaujamas kunigo Vaido Klesevičiaus. Visi renginyje pasirodę kolektyvai atstovavo evangelikų liuteronų bažnyčią, išskyrus Biržų jaunuolius – jie priklauso reformatams. Iš viso į Vištytį sugužėjo per 180 dalyvių.

Vištyčio ir Marijampolės ev.liuteronų parapijų vaikų ir jaunimo ansamblis

„Šiemet į šventę atvyko kiek mažiau dalyvių, nei buvo galima laukti. Tačiau tam yra svarių priežasčių – Vištyčio parapija įsikūrusi atokiau nei dauguma kitų, todėl daugeliui kolektyvų tikriausiai buvo per toli pas mus atvažiuoti. Iš viso Lietuvoje yra 54 liuteronų parapijos ir dauguma jų įsikūrusios vakarinėje šalies dalyje“, – pasakojo kunigas V. Klesevičius. Jis prisiminė, kad į ankstesnius „Giesmių giesmelės“ festivalius susirinkdavo net per 350 dalyvių.

Kasmet renginys organizuojamas pirmąjį arba antrąjį gegužės šeštadienį. Taip orientuojamasi į Motinos dienos šventę. „Tai ne tik giesmių šventė, tai kartu ir šventė, skirta brangiausiam žmogui žemėje – mamai“, – pabrėžė dvasininkas.

Prasidėjus festivaliui, visus susirinkusiuosius pasveikino Vištyčio miestelio seniūnas Bronislavas Polita, homiliją pasakė Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Renginyje visi kolektyvai atliko po du kūrinius, iš kurių vienas privalėjo būti iš naujojo, 2007 metais išleisto, evangelikų liuteronų giesmyno.

LELB Vyskupas Mindaugas Sabutis

Po visų pasirodymų šventės dalyviai buvo apdovanoti atminimo diplomais bei specialiai šių metų „Giesmių giesmelei“ Vištytyje pagamintais varpais. Taip pat susirinkusieji buvo pakviesti pasistiprinti prie Vilmos Menčinskienės įmonės paruošto maisto stalo, kurį finansavo Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga.

Šiek tiek užkandę jaunuoliai turėjo galimybę pasižiūrėti pasieniečių paruoštą programą Vištyčio užkardoje. Čia sienos apsaugos darbuotojai papasakojo vaikams apie savo kasdienybę, norintiesiems leido pakilti į bokštelį, iš kurio matosi Vištyčio apylinkės, pademonstravo kaip sulaikomi nusikaltėliai, parodė išdresuotų šunų programą.

Vištyčio užkardoje

„Nepaisant į pavakarę subjurusio oro, vaikams pasieniečių pasirodymas padarė neišdildomą įspūdį. Dauguma vaikų buvo pavežioti keturračiais motociklais, planuota juos paplukdyti ir kateriais. Tiesa, šio malonumo dėl blogo oro buvo atsisakyta. Nepaisant to, visų jaunuolių akys rodė, kad jiems buvo be galo smagu ir įdomu“, – džiaugėsi kun. V. Klesevičius.

Dvasininkas teigė, kad „Giesmių giesmelės“ šventė pavyko puikiai ir visi vaikai išvyko namo geros nuotaikos, kupini daugybės teigiamų emocijų.

„Visi dalyviai džiaugėsi galimybe pasimatyti bei pabendrauti su iš seniau pažįstamais draugais, o išvykdami žadėjo būtinai vėl susitikti kitais metais vyksiančioje šventėje“, – pasakojo pašnekovas.

„Giesmių giesmelės“ šventė turi savo tradicinį simbolį – kryžiaus formos žvakidę. Pradžioje renginio šis simbolis būna įžiebiamas, o jam pasibaigus – perduodamas kitų metų organizatoriams. Pernai Vištyčio evangelikų liuteronų parapija buvo gavusi šį simbolį iš kolegų, gyvenančių Vilkyškiuose. Pasibaigus šių metų „Giesmių giesmelei“, simbolis perduotas Panevėžio miestui. Būtent jame kitąmet ir vyks šis tradicinis festivalis, puoselėjantis krikščioniško giedojimo tradicijas bei ugdantis religinės muzikos meno suvokimą ir sakralinės muzikinės saviraiškos poreikį.

Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“

“Giesmių giesmelės 2011“ nuotraukos

Vištyčio liuteronų bažnyčia pilna giesmininkų

Vištyčio ir Marijampolės ev.liuteronų parapijų vaikų ir jaunimo ansamblis

Klaipėdos ev.liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo choras

Vilniaus ev.liuteronų parapijos vaikų ansamblis

Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ vaikų folkloro ansamblis “Vorusnėlė“

Kretingos ev. liuteronų parapijos duetas – Ieva ir Augustė Petkūnaitės

Plikių ev.liuteronų parapijos vaikų ansamblis

Šilutės raj. Žemaičių Naumiesčio ev.liuteronų parapija, Degučių pagr. m-kla

Virbalio ev.liuteronų parapijos jaunimo ansamblis

Biržų ev. reformatų parapijos vaikų ansamblis

Kretingos ev.liuteronų parapijos vaikų ansamblis

Biržų ev. reformatų jaunimo ansamblis

Priekulės ev. liuteronų parapijos jaunimo ansamblis

Jurbarko ev. liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis

Giesmininkai po šventės prie Vištyčio liuteronų bažnyčios

Vištyčio užkardoje

Vištyčio užkardoje

Vištyčio užkardoje

Vištyčio užkardoje

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | gruodžio 26, 2010

Išrinkta parapijos taryba ir revizijos komisija

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | gruodžio 22, 2010

Kalėdinis vyskupo sveikinimas parapijoms

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!! (Lk 2,14)

 

Angelai paskelbė džiaugsmo žinią žmonijai. Mažutėliams – piemenims. Šią žinią mes atkartojame kiekvienų pamaldų metu, giedodami: Garbė Dievui aukštybėse! Kalėdų laike šie žodžiai suskamba ypatingai, nes Dievas užgimė, o mes kviečiami Užgimimu džiaugtis – juo gyventi.

Tačiau, sąžiningai pažvelgę į savo sielas, turėtume pripažinti – angelų žodžius retokai priimame kaip asmeniškai mums skelbiamą Gerąją Žinią. Vaizduojamės, kad Dievas buvoja su mumis nieko bendra neturinčiose „aukštybėse“, o „mylimi žmonės“ – tai kažkokie kiti kažkada gyvenę žmonės, bet tik jau ne aš, ne mano parapija, ne mano Bažnyčia. Dažnas galėtų tvirtai pareikšti ar bent pagalvoti: „Kokia ramybė, kai tenka suktis nepritekliuje, taisyti kiaurus stogus, tvarkyti santykius šeimoje ar darbe, kęsti negalavimus“. Angelų paskelbtoji ramybė tarsi neskirta mums.

Bet tai nėra Dievo yda, netobulumas ar neapsižiūrėjimas. Tai mūsų žmogiškas silpnumas neleidžia priimti Dievo meilės ir Juo pasitikėti. Mūsų nuodėmės, įpročiai, patirtis, sužeidimai įteigia mintį, pajautimą, esą Dievas gal ir gali kažką padaryti, bet tik ne man, ne čia ir ne d a b a r. Tokia nuostata paverčia Kalėdas sentimentalia švente, kur susiplaka bėgimas, nerimas ir dvasingumas. Kai kam toji „šventė“ pasibaigia įteikus ar gavus dovanėlę bei palinkėjus įprastų dalykų, kuriuos vieni kitiems paprastai išsakome Naujųjų metų ar gimtadienio proga.

Bet ne Dievas nuskurdino mūsų sielą, o mes patys. Juk Jis tapo skurdžius, kad mes būtume turtingi. Jis atsisakė savo Karalystės, kad mes ją paveldėtume. Jis savo Užgimimu apsigyveno tarp mūsų, kad dieviškos „aukštybės“ įsikurtų mūsų širdyse. Jėzus Kristus užgimė man ir Tau. Tai ne pasaka – tai tikrovė.

Tad vėl esame kviečiami iš savo minčių ir širdžių iškuopti ir išmesti susikurtas pasakas, atsikratyti klaidingų vaizdinių, ir priimti Dievo buvimą tarp mūsų ir su mumis.

Linkiu mums visiems, per Kristų pašauktiems gyvenimui, ramybės ir drąsos leisti Dievui prabilti, užgimti ir atnaujinti mūsų asmeninius gyvenimus bei parapijų ir visos Bažnyčios kelią. Ne savo jėgomis ir stiprybe mes Dievą pasiekėme, ne nuosava išmintimi Karalystę paveldėjome ir ne sava įžvalga Dievą pažinome. Pats Dievas panoro iš savo meilės ir gailestingumo būti su mumis, vesti, gydyti, atstatyti ir suteikti tikrą ramybę. Tad pasilikime pažadėtoje ramybėje mes, Jo mylimi žmonės žemėje.

Palaimintos Kristaus Gimimo šventės ir 2011-ųjų Viešpaties metų!

 

Vysk. Mindaugas Sabutis

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | gruodžio 22, 2010

Kalėdinis sveikinimas

Marija atsakė: “Štai aš Viešpaties tarnaitė.“ Lk 1,38

 

Marija apsisprendusi ir pasakiusi Viešpačiui, kas ji tokia yra, sulaukė ypatingų Kalėdų. O ar mes šiandien jau esame apsisprendę, kas mes esame, kam mes esame pašaukti savo šeimose, šiame gyvenime ir šiame pasaulyje, nes tik apsisprendę mes galime sulaukti tų tikrųjų Kalėdų, to tikrojo tikros šeimos džiaugsmo.

Tegul šios Kalėdos kiekvienam iš mūsų būna Kalėdomis, kurias mes švęstume susirinkę prie Kristaus kaip Jo šeimos nariai.

 

Kun. Vaidas Klesevičius

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | spalio 13, 2010

Pjūties padėkos šventė

Šventinės Pjūties padėkos pamaldos spalio 10 d. vyko Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Šiose pamaldose dalyvavo ne tik Vištyčio, bet ir Virbalio parapijų tikintieji bei svečias iš Švedijos. Po pamaldų visi susirinko prie bendro stalo, kur dalinosi šių metų užaugintu derliumi ir suruoštomis vaišėmis.

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | spalio 3, 2010

Kvietimas

Visi krikštu tapę Kristaus kūno –  bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje,  Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“, skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamo seminarų ciklo tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.

Pirmasis užsiėmimas įvyks Šakių evangelikų liuteronų parapijoje, spalio 30 dieną (1 užsiėmimo tema „Nuodėmė ir malonė“. ). Šioje parapijoje taip pat vyks ir Reformacijos šventės pamaldos.

Detali visų mokymų tvarka, temos  ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą.

Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt iki 2010-10-19.

Kristuje

LELB Konsistorijos ir visos darbo grupės vardu

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | rugpjūčio 8, 2010

Šeimų stovyklos baigiamosios pamaldos

Daugiau nuotraukų

Posted by: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | liepos 18, 2010

Kapinių šventė

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijos