Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 16 liepos, 2008

Suaugusių Biblijos stovykla

Suaugusių Biblijos stovykla

Liepos 15 – 16 d. Vištyčio bažnyčioje buvo suorganizuota pirmoji suaugusių Biblijos stovykla. Joje dalyvavo 19 narių iš Vištyčio ir Marijampolės parapijų. Dvi dienas buvo ištrūkta iš daugeliui įprastos kūniškos rūpesčių kasdienybės ir su Dievo žodžiu, malda, giesme ieškota poilsio kūnui ir sielai.

Stovykla prasidėjo pamaldomis Vištyčio bažnyčioje. Po bendrų pietų toliau vyko Biblijos studijų, maldos ir giesmės valandos. Dėl techninių priežasčių vakare suplanuota filmo peržiūra apie M.Liuterio gyvenimą neįvyko, bet tai buvo geras  laikas pabendravimui ir pasidalinimui dienos įspūdžiais.

suaugusių stovykla 2008 07 15-16

Antrą dieną bažnyčia buvo išmainyta į nuostabią Dievo kūriniją. Ryto metą nuvykome į Šilelio mišką prie šaltinio, kurio vanduo, kaip tikima, turintis gydančių galių. Šioje vietoje ryto malda, Dievo žodžiu ir giesme pradėjome naują dieną. Vėliau buvo aplankytas Pavištyčio piliakalnis, kur giesmėmis pagarbinome Viešpatį už nuostabią Jo kūriniją. Laisvą laiką moterys sumaniai išnaudojo – suspėjo prisirinkti vaistažolių.

Stovyklą užbaigėme padėkos pamaldomis Vištyčio bažnyčioje. Mūsų padėka buvo Dievui už nuostabiai praleistą laiką su Juo, kuris suteikė mums poilsį ir jėgų mūsų kūnui ir sielai, už artimesnę pažintį su tikėjimo broliais ir seserimis. Iš stovyklos išvykome sustiprinę savo tikėjimą, susipažinę daugiau su Biblija ir įgiję patirties, kad mūsų kasdieniniame gyvenime įmanoma atrasti laiko maldai ir Dievo žodžiui. Mes išsiskirstėme vildamiesi, kad,  jei tokia Dievo valia, galbūt ir kitais metais susitiksime panašioje Biblijos stovykloje su tais pačiais ir naujais tikėjimo broliais bei seserimis, kuriuos Dievas pašauks per mus, per mūsų gyvenime  skelbiamą Dievo žodį.

Ši stovykla buvo suorganizuota gavus Prisikėlimo liuteronų bažnyčios (JAV)  Gyvenimo aukos fondo paramą. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams ir meldžiame jiems ir jų parapijai Dievo palaimos.


Kategorijos

%d bloggers like this: